Followers

Wednesday, September 30, 2009

PENDAHULUAN

Matapelajaran Prinsip Perakaunan dibina bagi membolehkan murid-murid mendapat kemahiran merekod mengklafisif kasi, mentafsir, menganalisis dan mengungkap data kewangan berdasarkan urusniaga atau peristiwa perniagaan berdasarkan prosedur debit dan kredit.

Dalam Prinsip akaun murid-murid didedahkan tentang konsep dan prinsip asas perakaunan, perancangan kewangan dan pengurusan pengekosan.

Disamping konsep prinsip prinsip dan kaedah perakaunan murid-murid yang didedahkan kepada penggunaan komputer dalam sistem perakaunan berkomputer selaras dengan teknologi maklumat semasa.

No comments:

Post a Comment